Wat betekent de Wet Arbeidsmarkt in Beweging (WAB) voor jou als werkgever ?

Wet Arbeidsmarkt in Beweging per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Beweging in werking. Deze wet heeft tot doel het flexwerk terug te dringen ten guinste van vaste banen. Dit brengt nogal wat wijzigingen met zich mee, waarop je nu al actie kunt (en in sommige gevallen , moet) ondernemen.

 

Wat gaat er veranderen?

In het kort vind je hieronder de onderwerpen waarop de wet betrekking heeft. Klik op het betreffende onderwerp om meer informatie te krijgen;

Totale duur van een reeks contracten (ketenregeling)

HOE WERKT HET NU? Aan het aantal en de duur van een reeks tijdelijke contracten zit een maximum: dat is nu drie contracten en twee jaar. Als een van beide wordt overschreden, ontstaat automatisch een vast contract. Als de werknemer langer dan zes maanden niet heeft gewerkt, tellen de vorige contracten niet meer mee.

 

Hogere kosten (transitievergoeding)

De transitievergoeding is nu pas verschuldigd als een werknemer langer dan twee jaar in dienst is geweest. Aangezien de totale maximale duur van een reeks tijdelijke contracten nu ook nog twee jaar is, hoefde bij het beëindigen of niet-voortzetten van een tijdelijk contract meestal geen beëindigingsvergoeding te worden betaald. Dat wordt anders.

Hogere kosten (WW-premie)

Per 1 januari 2020 wordt de differentiatie in WW-premies anders geregeld. Nu wordt gedifferentieerd per sector, vanaf het nieuwe jaar per contractsoort.

Oproepen van oproepkrachten aan banden

Momenteel is niet veel geregeld wat betreft het oproepen van oproepkrachten. Vanaf 1 januari 2020 gaan regels gelden die van grote invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering van een bedrijf dat veel te maken heeft met plotselinge pieken en dalen in het werk. 

Oproepkrachten vaste arbeidsomvang aanbieden

Oproepkrachten mogen nu na drie maanden werken aan hun werkgever vragen om vaststelling van hun arbeidsomvang. Dat gebeurt in de praktijk nauwelijks. Vanaf 1 januari 2020 is de werkgever aan zet.

Contact

Admi & Advi
Jufferstraat 1-D (hoofdkantoor)
1508 GE Zaandam

+31 (0)75 - 6 145 233
eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer

eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer

Geplaatst op: 2018-12-21

eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer

Lees meer Meer nieuws
5 Tips voor uw belastingaangifte

5 Tips voor uw belastingaangifte

Geplaatst op: 2017-03-03

Belastingaangifte kan best lastig zijn. Gebruik daarom deze 5 tips!

Lees meer Meer nieuws