wijziging oproepen oproepkrachten vanaf 2020 vanwege WAB

Oproepen van oproepkrachten aan banden

Momenteel is niet veel geregeld wat betreft het oproepen van oproepkrachten. Vanaf 1 januari 2020 gaan regels gelden die van grote invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering van een bedrijf dat veel te maken heeft met plotselinge pieken en dalen in het werk.

• Vanaf 1 januari 2020 moet een oproepkracht minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Als hij later wordt opgeroepen, hoeft hij niet te komen werken (het mág wel).

• In een toepasselijke cao kan deze termijn worden teruggebracht tot 24 uur.

• Als een oproepkracht is opgeroepen om te komen werken, dan moet de oproep uiterlijk vier dagen voordat gewerkt moet worden, ingetrokken worden. Als de werkgever de oproep later intrekt, moet hij de oproepkracht wel gewoon het loon over de oproep betalen, ook al heeft de oproepkracht niet gewerkt.

Er zal tijdig nagedacht moeten worden, hoe dit roostertechnisch op te lossen.

 

Oproepkrachten vaste arbeidsomvang aanbieden

Oproepkrachten mogen nu na drie maanden werken aan hun werkgever vragen om vaststelling van hun arbeidsomvang. Dat gebeurt in de praktijk nauwelijks. Vanaf 1 januari 2020 is de werkgever aan zet.

# Vanaf 1 januari 2020 moet de werkgever een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang aanbieden, als de oproepkracht een jaar oproepwerk heeft gedaan;

# de arbeidsomvang die de werkgever moet aanbieden, moet gelijk zijn aan het aantal uren dat de oproepkracht in het afgelopen jaar gemiddeld heeft gewerkt;

# als de werkgever geen aanbod doet, heeft de oproepkracht recht op loon over het aantal uren dat de werkgever hem had moeten aanbieden, totdat de werkgever het aanbod wel doet;

#deze regel treedt op 1 januari 2020 direct in werking. Dat betekent dat aan oproepkrachten die op 1 januari 2020 langer dan een jaar in dienst zijn, direct al verplicht een aanbod moet worden gedaan. Dat mogen werkgevers wel een maand later doen (voor 1 februari 2020).

Het is goed om te inventariseren van welke oproepkrachten gebruikgemaakt wordt, hoelang ze al als oproepkracht werkzaam zijn, hoeveel uren ze gemiddeld werken en wanneer hun arbeidscontract (als dit tijdelijk is) eindigt. Wellicht zijn de nieuwe regels aanleiding om andere beslissingen te nemen, bijvoorbeeld om oproepovereenkomsten niet te verlengen of zelfs actief te beëindigen. 

Contact

Admi & Advi
Jufferstraat 1-D (hoofdkantoor)
1508 GE Zaandam

+31 (0)75 - 6 145 233
eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer

eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer

Geplaatst op: 2018-12-21

eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer

Lees meer Meer nieuws
5 Tips voor uw belastingaangifte

5 Tips voor uw belastingaangifte

Geplaatst op: 2017-03-03

Belastingaangifte kan best lastig zijn. Gebruik daarom deze 5 tips!

Lees meer Meer nieuws